Presuňte sa rýchlo a ekologicky

Priemyselné využitie

electrocarsElektromobily sa stali alternatívnym druhom dopravy na kratšie vzdialenosti. Ponúkané modely majú bohatú základnú výbavu. Rozvoj elektromobility je motivovaný potrebou celoplošné riešiť znižovanie spotreby fosílnych palív a tvorby škodlvých emisii z dopravy, ako aj požiadavky trhu na nižšie prevádzkové náklady v doprave. Elektromobilita má svoje miesto aj v novom energetickom systéme ako stabilizujúci prvok zasadený do inteligentných sietí budúcnosti.

Výhody využívania elektromobilov v priemyselných odvetviach:

  • Zníženie emisií a znečistenia z koncentrácie dopravy.
  • Tvorba nových kvalifikovaných pracovných miest.
  • Rozvoj výskumnej základne v oblastiach dotýkajúcich sa elektromobility.
  • Inovačný impulz pre automobilové spoločnosti a ich dodávateľov.
  • Tvorba nových inovatívnych obchodných modelov a služieb.
  • Efektívnejšia integrácia
  • Využitie elektromobilov v inteligentných sieťach

Aktuálne akcie

 Electrocars

Trojkolky GoPet sú momentálne vypredané, ale miesto nich sú dostupné trojkolky ZT-16.

Udalosti

VSE a Enel - Naši partneri

Chceli by ste si vyskúšať naše elektrovozidlá, ale nestihli ste tak urobuť na 1. Medzinárodnom zraze automobilov na...

Viac... >

Európsky týždeň mobility

V rámci Európskeho týždňa mobility usporiadalo mesto Trebišov 21.9.2014 akciu kde ste si mohli vyskúšať jazdu na...

Viac... >

1.Medzinárodný zraz elektromobilov na Slovensku

20.9.2014 ( sobota ) sa konal 1. Zraz elektromobilov na Slovensku, kde ste nás mohli vidieť a vyskúšať si naše vozítka....

Viac... >